hurtighet

Mange ganger blir ordene hastighet og hastighet ofte brukt som synonymer, men det viser seg at hastighet faktisk er den absolutte verdien av hastighet, det er derfor det er termer som pleier å bli forvirret. Dets sanne synonym er hastighet, og det viser seg å være forholdet mellom avstanden som et legeme har reist og tiden det tar å gjøre det. Hastighet er en størrelse av skalær opprinnelse, det vil si at det bare er et numerisk mål fordi den bare bruker en mengde.

hurtighet

Til tross for at hastighet og hastighet har samme dimensjon, er de ikke de samme fordi, som vi nevnte tidligere, hastighet har en skalær karakter og hastighet er en vektormengde, som er relatert til endringen i posisjonen til et objekt eller kropp med tiden, det vil si at bortsett fra å ha en modul, som definerer størrelsen på hastigheten, har den også en adresse, som er ansvarlig for å indikere hvor hastigheten peker, det er forskjellen mellom de to. For eksempel " denne bilen har en hastighet på 120 kilometer i timen ", "begge syklistene var veldig raske, men til slutt var den raskeste den som vant konkurransen".

Følgelig kan det sies med presisjon at hastigheten eller hastigheten er en skalarstørrelse som bare indikerer størrelsen på hastigheten . Også i hverdagsspråket brukes dette ordet ofte for å indikere kvaliteten på noen raskt, og tar det som et kjennetegn på en person, et dyr eller et objekt.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020