hydrografi

Det er vitenskapen som har ansvaret for å studere vannmassene som finnes på planeten, som spesialiserer seg på kontinentene . I tillegg er bassenger, innsjøer, elver blant annet beskrevet, undersøkt og kartlagt. Som ansett som en av de viktigste vitenskapene, hjelper de å ha en objektiv og upartisk visjon om hva store vannmasser er. Det er relatert til andre vitenskaper som geologi og klimatologi .

hydrografi

Det er også ansvaret for å skille hav og hav fra innsjøer, elver og bassenger, det vil si saltet av de søte, som bare når 6% av alle vannene som er på overflaten. jorden. På samme måte studerer den økosystemene til ferskvannsforekomster.

Hydrologi er på sin side en av de nærmeste vitenskapene til hydrografi, siden den er ansvarlig for studiet av kontinentale og maritime farvann, med fokus på dets kjemiske komponenter, dets beliggenhet og fordelene det gir for befolkningen . Begge studieretninger utfyller hverandre; Hydrografi krever at hydrologi skal ha informasjon om komponentene i vannet som studeres, deres beliggenhet og økosystemer, og dermed kunne utvide forskningen og spesialisere seg i det som ville være den geografiske plasseringen av stedet.

Hydrografi er delt inn i maritim, fluvial og lacustrine . Den første er rettet mot studieretningen av havene og hva som er relatert til dem; den andre er beregnet på studier av elver, bekker, avsetninger og lettelser de forårsaker; sistnevnte er på sin side fokusert på analyse av innsjøene, deres sedimenter, deres miljø og fiskebestanden som bor i den.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020