identifikasjon

I henhold til det spanske kongelige akademi er dette ordet handlingen og effekten av å identifisere eller identifisere . Det er med andre ord handlingen om å gjøre kjent eller bevise at en bestemt person eller enhet er den samme som man vil søke. Med andre ord kan begrepet referere til å sjekke likheten eller likheten som eksisterer mellom to ting . Eller det faktum å dele med en annen person måten å tenke, tro på eller ellers ha de samme ideelle prinsippene.

identifikasjon

Det offisielle dokumentet eller akkreditering gitt av en jurisdiksjon eller enhet kan også kalles identifikasjon for å klassifisere hver enkelt person eller person. Så har vi identifikasjonen av mennesker, dette er en prosess som kan være visuelt for en person når du anerkjenner eller blir gjenkjent av et annet vesen eller som vi nevnte før ved hjelp av et dokument som påstår eller bekrefter at han er personen han hevder å være; I tillegg til de nevnte, er det andre typer identifikasjon ved bruk av automatiske systemer som fangeravtrykkfangst, ansiktsgjenkjenning, stemmegjenkjenning, kontroll ved å lese iris, håndflate og vene-leser.

I psykologi er identifikasjon den oppfatningen som hvert individ har av seg selv, sammensatt av hans tro, evner, ferdigheter, blant andre; det er en mekanisme der en person har en tendens til å ligne en annen eller atferden vi kopierer fra en annen vesen. Vi må slå fast at identifikasjon er nært knyttet til identitet, som er gruppen eller sett med funksjoner og kjennetegn ved et fag eller et samfunn sammenlignet med andre.

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020