ikonografi

Slik blir serien av bilder og representasjoner som er arrangert under visse kulturelle, religiøse eller sosiale begreper, for at samfunnet lett kan identifiseres med det i samsvar med ideologiene og doktrinene det bekjenner seg til. . Tilsvarende er det navnet som er gitt til de studiene som har ansvaret for å analysere bilder relatert til visse forestillinger, karakterer eller temaer.

Ikonografi er et felt hvor ikke bare symbolikken og rikdommen til stede i de forskjellige figurene blir analysert, men bakgrunnen for det samme.

ikonografi

Som forklart av DRAE, har uttrykket sin opprinnelse i det latinske ordet "iconographĭa", som igjen er avledet fra det greske "εἰκονογραφία", som, selv om de hadde en betydning som tilsvarer den i dag, disse spesifiserte beskrivelse av bilder, portretter, statuer, fornminner, samt samlinger av kunstneriske verk som de som allerede er nevnt. Det er relatert til ikonologi; Nyansene som skiller dem blir diffuse, på grunn av at de har ansvaret for å behandle lignende punkter, for eksempel temaene som blir behandlet i maleriene (ikonografi) og betydningen de har (ikonologi).

Ikonografien har tradisjonelt blitt delt inn i tre hovedfelt, basert på trekkene som inspirerer kunstneren, og disse er: klassisk mytologi, kristen mytologi og sekulære fremstillinger. På denne måten kan de historiske bakgrunnene for hver stil og bevegelse studeres, i tillegg til å forstå begivenhetsserien som kan ha påvirket kunstneren i hans arbeid.

Anbefalt

blære
2020
sammenheng
2020
Cepa
2020