Industriteknikk

Industriteknikk er vitenskapen dedikert til studier og anvendelse av de forskjellige grenene som omhandler utvikling av implantasjon og utvikling av integrerte teknologisystemer og kunnskap, informasjon, utstyr, energi, materialer og prosesser som snakker om prototypdesign for å optimalisere systemer og utstyr der de bruker de viktigste metodene for analyse, ingeniørsystemer og design for å spesifisere, forutsi og evaluere resultatene oppnådd fra systemene.

Industriteknikk

Industriteknikk er den som har ansvar for å anvende fakultetet og disposisjonen i den vitenskapelige metoden for å danne ideer og dermed være i stand til å løse menneskelige problemer, det vil si at industriteknikk er en disiplin som analyserer elementene som forener eller relaterer produksjon varer og tjenester, som er dedikert til design, planlegging, kontroll og optimalisering av den industrielle prosessen, uten å neglisjere de tekniske, økonomiske og sosiale aspektene.

Målet med industrielle ingeniører er å forstå og utvikle industrielle produksjonssystemer som leverer forutsigbare resultater for ingeniørvitenskapelige spesialister som utfører en prediksjonsaktivitet på konsekvensene av en bransjers aktivitet .

Industriell ingeniørvirksomhet kan utføres av inngåtte spesialister og ikke av eierne av selskapet, som danner ledelsesaktiviteter som kan organiseres av personer med tilstrekkelige studier og eieren av selskapet kan begrense hans rolle han investerer i. og dermed kunne forutsi og evaluere resultatene

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020