innskudd

Avsetningen er den geografiske opphopningen av et materiale som kan være nyttig for mennesker, slikt materiale kan være fast (mineraler, berg eller fossil) eller væske (olje eller naturgass). I tillegg regnes det som stedet der arkeologiske rester er funnet (redskaper, keramikk, dyr eller mennesker fra forhistorisk tid). De geologiske forekomstene av mineraler og hydrokarboner har en stor økonomisk interesse i markedet, noe som medfører uendelig leting og utnyttelse, spesielt når det gjelder olje. I dag leter store oljeselskaper etter felt å utvinne den fra, siden denne ressursen har blitt veldig viktig på planeten vår de siste årene, som energikilde.

innskudd

Et arkeologisk sted er et rom der det er en konsentrasjon av rester av menneskelig aktivitet . Det er mange rundt om i verden, og oppdagelsen av dem er vanligvis heldig (når du utfører arbeider som veier, t-bane, tunneler, etc.). Andre ganger kjører du på en sti uten å vite godt hva som kan finnes.

På den annen side er det arbeidsinnskudd, også kalt som sysselsømmer . Disse beskriver de arbeidsaktivitetene som dekker nye sosiale behov.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020