Inntektseffekt

I økonomi refererer inntektseffekten, som et produksjonssystem, til endringen i mengden etterspurt som et resultat av reell inntekt mottatt av organisasjonen. Når det vises til mengden etterspør, betyr det hva den produktive enheten lanserer på markedet, det være seg produkter eller tjenester. så lenge alle andre økonomiske variabler involvert forblir de samme, for eksempel prisen på det som tilbys og pengeinntektene.

Inntektseffekt

En inntektseffekt skjer når den i et økonomisk produksjonssystem påvirkes av endringen i etterspørselen, ettersom den øker eller avtar på grunn av oppfatningen av reelle inntekter fra aktiviteten. Effekten kan være både negativ og positiv, den vil avhenge av svingningen i mengden etterspørsel .

For en produktiv enhet betyr inntektseffektene en situasjon der beslutninger om ledelse og retning må tas som favoriserer organisasjonen eller som plasserer den i beredskap for å støtte en mulig negativ endring. Imidlertid er inntektseffekter nødvendig for hver produktive enhet.

For at en slik effekt skal eksistere, må flere betingelser være oppfylt som er knyttet til variablene som finnes i det økonomiske produksjonssystemet, blant disse er pris- og monetære inntekter . Den første må være den samme, både for egne varer eller tjenester og de som finnes i markedet; og den andre må holdes konstant som en flyt som ikke varierer, og dermed representerer en økning i produksjonen eller motsatt.

Anbefalt

oppløsning
2020
Ecuación de Movimiento
2020
adopsjon
2020