insistering

Insistens, fra verbet insistere, som igjen kommer fra det latinske "insistere" som bokstavelig talt betyr "å sette foten på noe, stoppe, trykke på noe", er sammensatt av prefikset "in" som betyr "en" og verbet " sistere ”som er“ stående ”.

insistering

Andre ord som stammer fra den samme roten, finnes på gresk, med verbet ἵστημι "hístemi" (tidligere σίστημι - sístemi) med betydningen "stå, stå fast, sette et sted" eller med ordet στάσις "stásis" som betyr "sted ".

På de germanske språkene snakkes det om "Standan" på angelsaksisk hvor "stand" på moderne engelsk stammer; og "stehen" på moderne tysk, alt med betydningen "stå, stå / stå".

På sanskrit er det ordet "tisthati" - "står", i Avestan "histaiti" - "stand" og på persisk suffikset "-stan" som betyr "land" (det vil si der man står).

Ordet insist refererer til gjenta, dette betyr at en fullført aktivitet blir prøvd igjen og igjen, fra det synspunktet er det bedre, det vil si å fortsette å gjøre den aktiviteten og ikke stoppe før du får ønsket resultat, kan du se hvordan kontinuerlig aktivitet uten pauser.

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020