integritet

Ordet integritet kommer fra det latinske "integrĭtas, -ātis" som i det kongelige akademi definerer det som "kvalitet av integritet" eller "renhet av jomfruer" . Integritet er kapasiteten som den må handle i samsvar med det som blir sagt eller det som anses som viktig, enten det er noe integrert som er et element som har alle deler .

integritet

Integritet består av forskjellige typer som er: personlig, data, melding, referensiell og moralsk integritet .

Integriteten til data, det er variasjonen og komplementeringen som gjøres i en database . Når temaer blir korrigert av INSERT, DELETE eller UPDATE, kan lagrede data gå tapt på mange forskjellige måter. Også hvis de kan integrere ugyldige data som tilsvarer databasen .

Personlig integritet finnes ikke i en enkelt aktivitet, men beveger seg gjennom de forskjellige kunnskapsdelene. Videre er en person med integritet den som gjør de riktige tingene, og å gjøre det rette blir ansett som bra for alle fordi det heller ikke påvirker andre fags interesser.

Moralsk integritet, refererer til fagene som er bemyndiget til å ta beslutninger om sin egen atferd, denne integriteten er interessant når det gjelder å være i familiemiljøet .

Integriteten til meldingen, med henvisning til databehandlingsområdet, er når en melding sendes fra en person til en annen, den meldingen kan ikke endres uten at mottakeren kontrollerer den.

Henvisningsintegritet er når et emne, rad eller poster er sikret som alltid er koblet til andre gyldige organismer, som finnes i databasen.

Anbefalt

soldat
2020
Extensión
2020
Travesti
2020