intensitet

Det er et ord som har et mangfold av bruksområder så bredt som språkene det uttales i, så vel som på de forskjellige områdene av vitenskapelig studie, så vel som i språkbrukene det har en viss kontekst. I fysikkens gren er intensiteten energien som overføres per enhetsareal, som overføres langs et tenkt område vinkelrett på forplantningsretningen . Intensiteten kan brukes under andre omstendigheter der energien overføres.

intensitet

For eksempel kan intensiteten av den kinetiske energien som forplantes i vanndråpene som forlater en hage-irrigasjonsmekanisme, beregnes. Intensiteten kan beregnes ved å ta energitettheten (energi per volumenhet) til et punkt i rommet og multiplisere det med hastigheten som energien beveger seg på. Den resulterende vektoren er energienhetene delt på området. I kontrast er ordet "intensitet" når det brukes i språklig språk, det er "kraft", "styrke", "nivå" eller "amplitude" som: "På sommerdager er varmen så intens at folk pleier å ta flere bad om dagen for å avkjøle seg . "

Dette ordet kan også assosieres i sammenhenger der scenarier er noe som betegner makt, er til stede i politikk, bryting, reklame osv. I fotometri og radiometri har ordet "intensitet" en annen betydning: det er lysstyrken eller strålingsenergien per enhet med solid vinkel. Spektral arroganse er et annet begrep som brukes for å referere til intensitet, spesielt innen astronomi og astrofysikk, og også for å betegne varmeoverføring.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020