interesse

Etymologisk kommer ordet interesse fra det latinske uttrykket "interesse" og er relatert til det som finnes blant mennesker, tiltrekker dem, fengsler dem slik at det er en tilbøyelighet til dem.

interesse

annonsering

Mange ganger mennesker forholder seg til andre gjennom en viss interesse, når de ser etter noen personlig fordel, kan interessen bli født i mennesker når noe kan forårsake en fordel, nysgjerrighet, læring, når en person ser på en film eller leser En bok er fordi den er av interesse for deg, fordi emnet som behandles i dem er aktuelle temaer eller som på en eller annen måte påvirker ditt personlige og sosiale liv.

Innen økonomi refererer interesse til en indeks som brukes til å måle lønnsomheten til investeringer eller banksparing. Avhengig av hvilket beløp som er investert eller spart, vil renten vise hvilken prosentandel som vil oppnås som en fordel, hvis renten er relatert til et kjøpt lån, i dette tilfellet vil det indikere prosentandelen som må betales. Det er to typer renter: fastrenten, som er den som brukes i de forskjellige økonomiske transaksjonene, denne typen renter innebærer beregning av en enkelt prosentandel på kapitalen for hele lånets eller depositumets varighet.

Variabel rente, er den som er beregnet på kapitalen og som varierer eller endres i løpet av tiden, denne interesseklassen blir brukt i hvert tidsrom og består av to tall, som er resultatet av tillegg av begge : en referanseindeks og en differensialprosent.

Anbefalt

imputable
2020
Desarrollo del Pensamiento
2020
perspektiv
2020