jeg peculado

Innenfor den juridiske konteksten betyr ordet underslag svindel eller svindel av offentlig eiendom . Denne forbrytelsen består i uriktig fjerning av ressurser som tilhører staten av de som er ansvarlige for dets beskyttelse og tilsyn. Tilsvarende kan det referere til bruk av materiell eiendom som eies av nasjonen, av en tjenestemann, til egen fordel.

jeg peculado

Derfor kan det sies at underslag er en del av det alle kjenner som korrupsjon. Personen som begår underslag, jobber generelt for staten og som ved å begå denne lovbrudd, svindler tilliten som nasjonen ga ham, i dette tilfellet er den fastsatte straffen seks års fengsel eller betaling av bot for mengden svindlet. Underslag trenger ikke nødvendigvis å være relatert til penger, det kan også stamme når tjenestemannen bruker visse eiendeler som i virkeligheten skal være tilgjengelige for allmennheten; i dette tilfellet er dommen ett år, i tillegg til at han ble fjernet fra jobben i en periode som tilsvarer fengsel.

I henhold til loven oppstår underslag når:

Tjenestemannen misbruker offentlige ressurser for å fremme det politiske bildet av en person eller for å ærekrenke en annen.

Enhver person som ber om eller samtykker i å fremme eller baktale i bytte mot offentlige midler .

Enhver person som uten å være en offentlig tjenestemann er ansvarlig for stell og administrasjon av offentlige ressurser bortsett fra deres formål til egen bruk eller til andre formål enn de som er ment for dem.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020