Karboksylsyre

Karboksylsyre er en blanding som skilles fra de andre ved å ha en funksjonell gruppe, kalt en karboksylgruppe, som har sin opprinnelse når det samme karbon stemmer overens med hydroksyl- og karbonylgruppene. Karboksylsyren er representert med symbolet R-COOH. De blir vanligvis navngitt ved å erstatte avslutningen –O på opprinnelig hydrokarbon, med endelsen “-oico”.

Karboksylsyre

Karboksylgruppen er ansvarlig for polariteten i molekylet og sannsynligheten for å fikse hydrogenbindinger. Hydroksylhydrogen kan spaltes, og forbindelsen fungerer som en syre. Denne dekomponering er tjent med resonansen av karboksylationet.

Det er viktig å fremheve at det i det samme molekylet kan være flere karboksylgrupper. Antallet av disse gruppene kan sees gjennom prefiksene tri, tetra, di, blant andre. Det bør legges til at langkjedede monokarboksylsyrer også kalles fettsyrer.

Eksempler på karboksylsyrer: trans-butendiosy, oljesyre, maleinsyre, etc.

Når det gjelder anvendelsen, kan karboksylsyrer reagere med alkalier og dermed produsere salter (såper). På samme måte, når de reagerer med alkoholer, produserer de estere.

Karboksylsyrene kan ha følgende attributter på samme måte:

  • Smelte- og kokepunktene er høye.
  • De har en høy surhetsgrad hydrogen plassert på hydroksylgruppen.
  • Disse syrene oppnås ved hydrolyse av nitriler.

Betydningen av disse syrene ligger i det faktum at de er baseforbindelser av et uendelig antall derivater, blant hvilke vi kan nevne syreanhydrider, amider, estere, etc.

I hverdagen brukes de ofte til å lage biologisk nedbrytbare smøremidler, fortykningsmidler og vaskemidler.

Anbefalt

Moderne historie
2020
cyberspace
2020
Construcción
2020