Kildekode

I forbindelse med databehandling er kildekoden definert som settet med tekstlinjer, som er retningslinjene som datamaskinen må følge for å utføre nevnte program ; slik er det i kildekoden, der operasjonen til datamaskinen er skrevet.

Kildekode

Kildekoden til et program er skrevet på et bestemt programmeringsspråk, men denne typen språk kan ikke eksekveres direkte av datamaskinen, men må oversettes til et annet språk som datamaskinen kan utføre lettere. For denne oversettelsen brukes blant annet de såkalte kompilatorene, samlerne, tolker.

Å få tilgang til kildekoden til et program består av å ha tilgang til algoritmene som er utviklet av skaperne. Det er den eneste måten å transformere et program på effektivt .

Når det gjelder å slippe en kildekode, betyr det å dele det å skrive med ethvert emne som krever det, det vil si at enhver kan analysere den, kopiere den og endre den. Utgivelsen av en kode fra et program bærer en viss usikkerhet, siden driften av den er utsatt. Tilsvarende er det vanligvis ikke utgitt for kommersielle applikasjoner.

Kildekoden brukes på sin side også til å referere til kildekoden til andre programvarekomponenter, for eksempel kildekoden til en webside, som er skrevet på HTML eller Javascript . Og så kjøres den av nettleseren, slik at siden kan sees når du besøker den.

Den grenen av databehandling som er ansvarlig for å lage kildekoder er programvare engineering.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020