Kjønnsrolle

Begrepet kjønnsrolle eller på engelsk beskrevet som "kjønnsrolle" er en teoretisk konstruksjon innen samfunns- og humanvitenskap, som refererer til et sett av sosiale normer og atferd som innenfor en spesifikk kultur anses for å være sosialt. passende for mennesker av et bestemt kjønn . Det handler om det offentlige bildet som en viss person eller individ presenterer foran andre av å være kvinne eller mann. Kjønnsrolleverdsettelse spenner fra holdninger, handlinger til personlighetstrekk relatert til et bestemt kjønn i den kulturen.

Kjønnsrolle

Innen familiesammenheng blir kjønnsroller overveiende overveiende så vel som i samfunnet generelt, og som en helhet kan bli referert til som kjønnsstereotyper. Samfunnet er veldig innflytelsesrik på kjønnsroller, så mye at mange av mønstrene og holdningene som er inkludert, utgjøres av det; så i samsvar med miljøet der et individ utvikler alt som klassifiseres som sosialt akseptert, vil oppføre en mann eller en kvinnes oppførsel .

I dag kan det sies at samfunnet har utviklet seg, og takket være inkludering av nye ideer og modernisering har disse rollene mistet sin markante differensiering; slik at hver enkelt har muligheten til å velge å ta de beslutningene som passer best for dem, og tilpasse seg deres behov.

Vanligvis inkluderer de feminine rollene oppgavene eller aktivitetene knyttet til reproduksjon, oppdragelse, omsorg og alt som er relatert til det hjemlige miljøet; mens mannlige roller inkluderer aktiviteter som vedlikehold og økonomisk støtte og alt relatert til styrke.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020