kjøpmann

Mercantil kommer fra ordet merkantil der handelstrafikken handles eller dedikeres og brukes som adjektiv som skal brukes på de aktiviteter, handlinger, fenomener eller prosesser som er relatert til markedet og salg og kjøp av varer av forskjellige typer.

kjøpmann

Markedet er plassen der folk samles for å tilby tjenestene og varene de trenger, og i bytte mot dem betaler de en sum penger eller andre produkter. I merkantil kan vi knytte sammen tre aspekter som varer, kjøpmann og handel.

En vare er ethvert kommersielt objekt eller tjeneste som er bestemt til å tilfredsstille behovene og ønskene til mennesker, men de er også utskiftbare for andre ting, noe som innebærer at du kan se en slags ekvivalens mellom de forskjellige utskiftbare varene gjennom handlingen er de som blir levert og han mottar en annen, og handlingen gjennom penger er når det leveres et visst beløp som tilsvarer varene, og av den grunn slutter varene å være direkte.

En kjøpmann er en selger som handler med salgbare varer som varer eller varer med forskjellige kvalifikasjoner avhengig av varene de jobber som kjøpmann av jern, klut, finans, oppskrifter, etc.

Handel viser til den kommersielle avtalen som er utført med det formål å kjøpe eller selge et produkt; på den annen side kalles også næringslokaler, virksomhet, badehus eller enhet av sosial og økonomisk aktivitet som innebærer anskaffelse og overføring av varer.

Anbefalt

Procrastinación o Procastinación
2020
kaste av
2020
felles
2020