kolloid

Kolloidbegrep brukes til å definere det stoffet som, når man møter en væske, gradvis spres . Kolloidene kan bestå av to faser som er grunnleggende for prosessen de er, en spredt fase og en spredt fase.

kolloid

For sin del er dispergerings- eller spredningsfasen en væske, det vil si et kontinuerlig stoff. Mens den spredte fasen består av kolloidpartikler. På samme måte kan et kolloidalt system, kolloidale partikler, som vanligvis er veldig små faste elementer, bli spredt i spredningsfasen. Det er viktig å merke seg at i visse tilfeller er spredningsfasen til kolloiden ikke en væske, men et spørsmål i en annen tilstand av aggregering.

Tilsvarende er kolloidpartiklene mikroskopiske og kan derfor ikke sees så lett. Det er grunnen til at kolloider avviker fra suspensjoner, hvis partikler er synlige uten behov for å bruke et mikroskop . Suspensjoner kan også lekke, mens kolloider ikke gjør det og partiklene deres har en tendens til å skille seg i ro, en handling som partiklene ikke lager en kolloid.

Dermed blir en kolloid betraktet som et ikke-homogent system . På grunn av den attraktive kraften som eksisterer mellom spredningsfasen og den spredte fasen, har kolloider derfor forskjellige egenskaper og får forskjellige navn, noen er blant annet gel, skum, aerosol.

Noen produkter som tilhører eller er strukturert av kolloider er: gelatin, ost, barberskum og tåke. For eksempel, når det gjelder gelatin, ser det å være en kolloid av gel-type, som er gjennomskinnelig og fargeløs.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020