kollokvium

Colloquium er et polysemisk konsept; Men betydningene er noe relatert til et lignende tema. En av dem viser til samtalen som skjer mellom to eller flere mennesker . Det kalles også et kollokvium til møtene der et begrenset antall mennesker diskuterer et bestemt tema. På samme måte er det avhandlinger, konferanser eller presentasjoner der en gruppe individer, eksperter på området, forbereder seg på å diskutere et spørsmål som er relevant for deres studieretning. Til slutt handler det om de dialogiserte litterære komposisjonene, som kjennetegnes ved at de ikke er relatert til teatret på noen måte.

kollokvium

Dette ordet stammer fra det greske ordet "colloquium", som kan oversettes som "samtale"; Dette uttrykket er sammensatt av en serie med tilknytninger som orienterer betydningen, å være prefikset "co-" ( union ), verbet er "loqui" (for å snakke) og suffikset er "ium", brukes til å referere til at det er et substantiv. Siden den klassiske antikken har man observert viktige kollokvier mellom skikkelser fra kirkelige eller religiøse, politiske, sosiale og økonomiske myndigheter . Eksempler på dem er Colloquium of Cascar, i Mesopotamia, der biskopene Arquelao og Manes deltok, i tillegg til Colloquium of Berma, som fant sted i år 1588, mellom katolikkene og reformistene.

På et tidspunkt i historien var kollokvier utelukkende forbeholdt diskusjoner om religion . Dette med tiden gikk, var i endring, helt til det utvidet til vitenskap og mangfoldigheten av felt som utgjør den.

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020