Kommersielt landbruk

Kommersielt landbruk eller markedsbruk, som det også kalles, er en som bruker alle slags metodologier for å bidra til utnyttelse av landbruket til det oppnår maksimal ytelse, og for å lede landbruksproduksjon til kommersialisering i både nasjonale og internasjonale markeder. . Målet er rettet mot modernisering av dyrkingsteknikker, bruk av maskiner, alt sammen med sikte på å generere lavere produksjonskostnader.

Kommersielt landbruk

Det er tre typer kommersielt landbruk : det er spesialisert jordbruk, som er utviklet i store deler av Europa og USA og er basert på de enorme utvidelsene av monokulturer, det vil si såing av en enkelt type produkt. I denne typen jordbruk er det vanlig å bruke store maskiner ledsaget av mer oppdaterte dyrkingsteknikker.

Det er middelhavslandbruk, denne typen jordbruk er utviklet i de landene ved kysten av Middelhavet, triumfen som denne typen jordbruk har ligger i dyrking av produkter som sjelden forekommer i andre områder.

Plantasjelandbruk, denne typen jordbruk fremmes i landene Latin-Amerika og Afrika, dens dyrking er basert på planting av høye etterspørsel produkter som kakao, kaffe, etc. Dens viktigste kjennetegn er monokulturplantasjene, denne typen jordbruk krever mye arbeidskraft, siden avlingene er vanskelige å industrialisere, men dette betales siden arbeidskraften er billig i disse regionene.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020