Komplekse tall

Komplekse tall er de som er resultatet av summen av et reelt tall og et tenkt tall ; forstått som et reelt tall, et som kan uttrykkes i et heltall (s, 10, 300 osv.) eller desimaltall (2.24; 3.10; etc.), mens det tenkte er det tallet hvis kvadrat er negativt . Komplekse tall er mye brukt i algebra og analyse, i tillegg til at de blir brukt i andre spesialiteter av ren matematikk som beregning av integraler, differensialligninger, i hydrodynamikk, aerodynamikk, blant andre.

Komplekse tall

I matematikk representerer disse tallene en gruppe som anses å være punkter på planet og er kjent som det komplekse planet . Denne gruppen inkluderer reelle og imaginære tall. Et fremtredende trekk ved disse tallene er Fundamental Algebra Theorem, som sier at enhver algebraisk ligning av grad "n" vil ha spesifikt "n" komplekse løsninger.

Konseptet med komplekse tall oppstår fra umuligheten av reelle tall til å inkludere like nummererte røtter til gruppen med negative tall. Derfor har komplekse tall muligheten til å vise alle røttene til polynomier, som reelle tall ikke kan.

Som allerede nevnt, blir komplekse tall ofte brukt i forskjellige grener av matematikk, fysikk og ingeniørfag, og på grunn av deres egenskaper har de evnen til å representere elektromagnetiske bølger og elektrisk strøm. Innen elektronikk og telekommunikasjon er bruk av komplekse tall vanlig.

I følge historiske poster var den greske matematikeren Heron of Alexandria, en av de første til å heve utseendet til komplekse tall, dette på grunn av vanskelighetene som oppsto ved byggingen av en pyramide. Men det var først på 1600-tallet, da komplekse tall begynte å innta en betydelig plass innen vitenskapene. Det er viktig å merke seg at det den gang ble søkt om formler som kunne tillate å oppnå eksakte røtter av nivå 2 og 3. Polynomer. Derfor var deres interesse å finne de virkelige røttene til ligningene nevnt ovenfor, samt å bekjempe med røttene til negative figurer.

Til slutt, hvis du vil analysere komplekse tall geometrisk, må du bruke et komplekst plan; dette blir forstått som et modifisert kartesisk plan der den virkelige delen er på abscisseaksen, mens de imaginære er plassert på ordinataksen.

Anbefalt

Ammoniaksyntese
2020
grunneier
2020
Tonina
2020