kompresjon

Ordet forståelse stammer fra det latinske "forståelse" betyr "handling for å forstå" dets leksikale komponenter er prefikset "com", indikerer at det er "noe globalt eller felles", "pre" sies å være "før" og verbet "hendere" " Betyr " fange, fange, fange . " Forståelse er den nedlatende og respektfulle holdningen til følelser, følsomhet eller atferd fra andre individer, men forståelse av enkeltpersoner klarer å rettferdiggjøre eller forstå som naturlige enheter handlinger eller følelser fra andre mennesker .

kompresjon

Leseforståelse har kapasitet til at personen kan forstå det de leser, og dermed vil de kunne ha ideer og kunnskap om hva faget handler om og dermed kunne etablere et forhold til mange tidligere ervervede kunnskaper . Personen som forstår og tolker en tekst, har evnen til å forklare den, ekstrapolere den fordi de kan ha domene til å trekke ut konsekvensene og hypotesene .

Kommunikasjonsforståelse er når folk endrer informasjonskildene og bruken som blir gjort av den, fordi forståelsen av språket hjelper dem å tolke utviklingen av kommunikasjon og dermed vil de kunne vite om informasjonen de mottar er relevant eller no.

Forståelsen i den logiske delen er helheten i kvalifikasjonene som danner en ide, i etikk er det den grunnleggende kapasiteten til å forstå og akseptere fakta fra forklaringen. I psykologi er forestillingen om forståelse knyttet til individers evne til å studere fortelling og til å forstå alle aspekter av den .

Anbefalt

hydrologi
2020
theocentrism
2020
forbud
2020