konsekvens

Ordet korollar kommer fra latin corollarĭum, fra matematisk synspunkt betyr det at en sannhet oppsto som et resultat av et teorem. Det er et forslag som ikke trenger å verifiseres, siden det veldig lett følger av det som er demonstrert. Nesten alltid følger korollarien umiddelbart et teorem.

konsekvens

Et eksempel på en følge i matematikkfeltet kan være følgende: Når man tar hensyn til teoremet "I alle trekanter er de indre vinklene lik 180º". Korollar A følger; 90º er summen av dens spisse vinkler. Korollar B ; I en trekant kan det ikke være mer enn en rett vinkel eller mer enn en stump en.

Fra det daglige synspunkt er det noe deduktivt eller logisk, tatt i betraktning en rekke tidligere fakta. Et eksempel på dette er, "aper har mindre hår enn et menneske." Så dette teoremet blir fulgt av korollaren ; gorillaer har ikke hårsekkene i ansiktet.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020