krav

Å kreve er prosessen der en vare eller gjenstand kreves fra en person, som er fratatt. Tilsvarende kan det referere til påstanden, fra en person, om forfatterskapet eller besittelsen av en handling. I sivil rett er kravet eller kravet handlingen en rettslig prosess der subjektet, som sies å ha besittelsesrett over en gjenstand, tar mot andre, som er de som eier enheten. Ordet kommer fra det latinske ordet "vindikat", som "rei" "ting" og "vindicare" "hevne eller forsvare", og beskriver aktivitetene som utføres under dette navnet .

krav

Den sivile rettsgrenen har ansvaret for å regulere hvert av de personlige og patrimoniale forholdene mellom private og offentlige eller fysiske og juridiske personer. Når man setter visse tiltak angående patrimonien, innebærer det eiendomsretten, den umiddelbare makten som gjør at en person kan disponere et bestemt objekt; Dette gjør det til å være under den eksklusive bruken og det komplette domenet til eieren. Det siste er veldig til stede i de juridiske læresetningene som har blitt mye påvirket av rettslære i Latin; det er alltid beskyttet av lov, for å unngå å være målet for skadeovertredelse.

Eiendomsretten består av visse kjennetegn, for eksempel: moralsk makt, enerett, er en perfekt rettighet, begrenset av visse rettslige krav, og evigvarende. I tilfelle at en person ender med å frata eieren av en eiendom, kan det bli reist krav mot ham.

Anbefalt

rang
2020
Kamasutra
2020
Apolo
2020