kristendommen

Ordet kristendom kommer fra det greske "Christós", som betyr bokstavelig talt salvet Kristus, som er en Abrahamisk religion, og det er når de anerkjenner en åndelig tradisjon identifisert med monoteistiske Abraham som indikerer eksistensen av en enkelt gud basert på livet og læren tilskrevet Jesus fra Nasaret som Det presenteres i den bibelske kanon, som er et sett med historiske bøker om det jødiske folket som er sammensatt av kanonene i Det gamle testamente og andre skrifter i Det nye testamente. Kristne tror at Jesus er Guds sønn, så vel som messias i Det gamle testamente som døde for forløsning, som er en person som forløser syndene fra den menneskelige rase som ble gjenoppstått tre dager etter hans død.

kristendommen

I de kristne hellige skriftene deles de med religionene i jødedommen som refererer til det jødiske folks religion, tradisjon og kultur, på den annen side er tanach settet med de 24 bøkene i den hebraiske bibelen sammen med Septuagint-bibelen De er kristne i Det gamle testamente, det er grunnen til at kristendommen betraktes som en Abrahamisk religion med jødedommen og med islam.

I området med historiografi som er historiens opptegnelse , er minnet som menneskeheten selv fikset med skrivingen av sin egen fortid hvor begynnelsen ligger i første halvdel av det 1. århundre av den kristne tid, på Jesu tid fra Nasaret ser de på den kristne troen som ankomsten av messias kunngjort i jødiske profetier fra det gamle testamentet.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020