Kvalitativ metode

Den kvalitative metoden eller den kvalitative forskningen, som den også kalles, er en teknikk eller forskningsmetode som henviser til kvaliteter brukes spesielt i samfunnsvitenskapene ; men ifølge visse kilder brukes den også i politisk og markedsundersøkelse, denne metoden er basert på å beskrive i detalj, hendelser, fakta, mennesker, situasjoner, atferd, interaksjoner som blir observert gjennom en studie; og legger også til slike opplevelser, tanker, holdninger, tro osv. at deltakerne opplever eller manifesterer; derfor sies kvalitativ forskning å referere til kvaliteter.

Kvalitativ metode

Å ta i betraktning at den kvalitative metoden gir eller gir beskrivende data om de upålelige aspektene ved menneskelig atferd og liv, for eksempel tro og holdninger; Videre er denne metoden ekstremt nyttig for å forstå og tolke sosiale problemer, fordi den lar forskere studere forholdet eller koblingen mellom mennesker, sosiale enheter og kultur. Den kvantitative metoden er en annen forskningsmetode som brukes for å finne en matematisk tilnærming for å forstå et fenomen eller en populasjon.

I den kvalitative metoden blir spørsmål som hvorfor, hva, hvordan, vanligvis besvart. og for hva? ; med andre ord, den søker meningen med ting, det er også forklarende og utforskende. Det skal bemerkes at resultatene oppnådd her er meget representative, men ikke kan projiseres; og bruker intervjuer, lokaliserte observasjons- og diskusjonsgrupper som metode for datainnsamling. Denne teknikken fanger bare skillerende egenskaper, men måler ikke.

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020