lagt

Ordet emne kommer fra det latinske "subiectus", som betyr å sette under eller underkue. Dette ordet har flere bruksområder på språket vårt; en av dem er å beskrive personen eller individet som blir snakket, men navnet hans er ikke kjent, eller han vil nevne det . Men på den annen side refererer begrepet subjekt til noe som blir grepet eller fanget av en ting eller person, derfor kan det ikke mobiliseres fra et bestemt sted, og det kan heller ikke flykte eller falle. Emnet blir også forstått å være den enheten som sender inn eller blir utsatt for en annen person eller ting spesielt.

lagt

I det filosofiske miljøet er motivet fra hvem noe kunngjøres eller forkynnes, dette er den som fortsetter etter hans vilje og beslutning, er den som leder sine handlinger, og er i en posisjon til å skille virkeligheten som et objekt utover din subjektive kunnskap.

I grammatikk blir personen, tingen eller dyret som noe snakkes eller sies kalt eller kjent av emne, med andre ord er det den som utfører handlingen til verbet, som kan erstattes av et pronomen eller et substantiv, som kalles emnets kjerne. Emnet knyttet til predikatet er et av de viktigste elementene i setningene. Egenskapene til et subjekt er for det første han som forårsaker, utfører eller lider handlingen; og det andre er det som noe blir bekreftet eller nektet for.

Anbefalt

oppløsning
2020
Ecuación de Movimiento
2020
adopsjon
2020