lederskap

Dette er navnet som gis til settet med ferdigheter som en viss person må ha for å påvirke tenkemåten eller handlingen til andre individer, og motivere dem til å sikre at oppgavene disse menneskene må utføre blir utført effektivt, og hjelper Denne måten å oppnå, ved å bruke forskjellige verktøy som karisma og sikkerhet når du snakker, i tillegg til muligheten til å omgås andre. Personen viser lederskap ved å ta initiativ, tilby innovative ideer osv.

lederskap

Hva er ledelse

Ledelsesbegrepet er kjent som en gruppe ledelses- eller ledelsesevner som en person besitter for å påvirke måten å handle på eller være hos enkeltpersoner eller gruppe av individer i en gitt jobb, og motivere dette teamet til å jobbe i en Entusiastisk for å oppnå oppnåelse av alle dine mål, aktiviteter og mål.

I tillegg forstås definisjonen av ledelse som evnen til å ta i bruk, lede, ta initiativ, innkalle, fremme, motivere, incentivere og evaluere et prosjekt, effektivt og effektivt, enten det er personlig, institusjonelt eller ledelsesmessig (innenfor det administrative systemet til selskapet).

Det som er lederskap, fordeler en maktfordeling, siden medlemmene i gruppen av mennesker ikke mangler makt, men de gir liv til gruppens aktiviteter på forskjellige måter. Til tross for at lederen ved generell regulering er den som har den siste avgjørelsen.

Jobben til en leder er å prøve å sette et mål og få folk til å ønske seg og jobbe for å nå det foreslåtte målet . Det er et essensielt element i lederne av organisasjonsverdenen, for å lykkes i den organisasjonen eller selskapet, men det er også i forskjellige sammenhenger, for eksempel utdanning (lærere som får studentene sine til å forstå deres tankegang), i sport (å ha kunnskap om hvordan man kan lede laget til seier) og til og med på familieområdet (foreldre blir nesten alltid tatt som et eksempel av barna sine).

Typer ledelse

Etter skjønn av organisasjonsutviklingsspesialister er det forskjellige typer og lederstiler . I virkeligheten er det ikke flere typer, siden ledelse bare er én, og som ledere, katalogisering tilsvarer måten de trener på eller har tatt evnen til å lede.

De typer lederskap som eksisterer inkluderer følgende:

Bedriftsledelse

lederskap

Bedriftsledelse Det er den typen ledelse som utøves av den ansvarlige i virksomhetsmiljøet og som har kvaliteten på å lykkes med å kommunisere med ansatte når de kommer med anbefalinger eller forslag, danner en kobling med arbeiderne og mål å oppnå fra nevnte selskap, som det anerkjennes av de som jobber der som leder i selskapet.

Bedriftsledelsens viktigste funksjon er å sikre perfekt drift på alle områder av organisasjonen for å oppnå suksess. For eksempel: en virksomhetsleder er ansvarlig for å utpeke en aktivitet til en gruppe mennesker, sørge for at mål blir oppnådd og oppnådd, samt å ta viktige beslutninger for å opprettholde balansen i organisasjonen.

Transformasjonsledelse

Konseptet om transformasjonsledelse ble grunnlagt og introdusert av spesialisten James MacGregor Burns. Esté beskrev dem som den typen ledelse som ble utøvd av noen mennesker med en stor personlighet og visjon, takket være hvilke de er kvalifiserte til å endre oppfatningene, forventningene og motivasjonene til sine supportere, samt å lede renoveringer i selskapet.

År senere utdypet Bernard M Bass den opprinnelige definisjonen, og skapte Bass's teori om transformasjonsledelse. For eksempel bedrifter som fortsatte å innovere utviklingen av datamaskiner, og dermed transformerte forretningshistorien.

Situasjonsledelse

Denne ledermodellen er basert på å tilpasse den typen ledelse som sjefen må ta med hensyn til utviklingsnivået til de ansatte og situasjonen han befinner seg i, noe som gjør det ganske effektivt, siden det mest passende utøves angående situasjonen der arbeidsteamet tilpasser seg deres behov.

Betydningen av situasjonsledelse fokuserer på kraften den kan ha over visse mennesker, i tillegg til at det gjør det mulig å vite hva en bestemt gruppe mennesker ønsker og prøve å løse sine bekymringer og behov, få gruppen til å føle seg beskyttet, hva som vil generere ekstra motivasjon når du effektivt oppnår målene.

For å forstå hvordan situasjonsledelse blir brukt, vil vi gi følgende eksempel: I et bedriftsscenario der salget har gått ned og har forårsaket skade på den økonomiske tilstanden, hvis lederen bruker det som er ledelse, estimerer han skade, optimaliserer produksjonen selv om du trenger å redusere produksjonen og budsjettet, så lenge du kan fange opp kundene dine.

Demokratisk ledelse

Demokratisk ledelse utføres av en person, som tar hensyn til deltakelsen fra de andre medlemmene som utgjør en viss organisasjon, godtar ideene og kritikken de kan gi for å forbedre seg på denne måten, og er også ansvarlig for å svare på eventuelle Bekymring for at personene under hans ansvar har, kan dette skape tillit blant hans underordnede, noe som oppmuntrer til teamarbeid og samtidig til å oppnå de mål som er satt.

Et ganske sterkt eksempel på hva demokratisk ledelse er, er noen av de politiske lederne som jobber hånd i hånd med folket og som til tross for sin rang (for eksempel presidentene) tar hensyn til meningene til dem som de er nedenfor når du tar beslutninger eller handlinger.

Paternalistisk ledelse

Dette er preget av det faktum at lederen tar fullt ansvar for å veilede og sikre trivselen til sine underordnede, dette for å gi bedre resultater når det gjelder arbeid, for at dette skal skje, må lederen bruke insentiver med arbeidere, tilbyr belønning i tilfelle arbeidet utføres vellykket, det er derfor det kalles paternalistisk ledelse, siden han som en far hjemme påtar seg denne rollen i selskapet.

Paternalistisk ledelse vises når arbeidsgiver gir velvære som insentiver til sine underordnede gjennom: medisinsk behandling, overnatting, pedagogisk utvikling, etc., dette er et tydelig eksempel på hva denne typen ledelse er.

Autokratisk ledelse

Det er den der en viss person overtar ansvaret og tar de forskjellige beslutningene på et bestemt sted, i tillegg til at han også har ansvaret for å gi ordrene til de andre menneskene under hans kommando, det vil si at makten er Det er sentralisert i en person, og hvor underordnede ikke anses som kompetente når de tar beslutninger, siden i autokratisk ledelse, den som utøver rollen som leder, mener at han er den eneste som er i stand til å gjøre det riktig.

Et transcendental eksempel på autokratisk ledelse er regjeringer der demokrati ikke eksisterer, men lederen (presidenten) gjør det de mener er nødvendig, uten å ta hensyn til noen mening eller noen lov.

Kvaliteter eller egenskaper hos en leder

lederskap

De mest fremragende egenskapene til ledelse er beskrevet nedenfor

 • Kommunikasjonskapasitet : det vises til toveiskommunikasjon, siden den må uttrykkes tydelig, slik at dens instruksjoner og ideer blir forstått, den må også høres av folket. Du bør også vite hvordan du lytter til det gruppen din forteller deg.
 • Emosjonell intelligens: I følge Salovey og Mayer er emosjonell intelligens evnen som følelser og følelser, både deres egen og andres, styres for å kunne bruke nevnte informasjon og lede tanker og handling. Uten denne kvaliteten er det veldig vanskelig å være leder.
 • Sett deg mål : For å være leder er det nødvendig å være tydelig om målet, siden uten et klart mål vil innsatsen være utilstrekkelig. På samme måte må målene som er etablert være proporsjonale med kapasiteten til gruppen, siden det er ubrukelig å etablere mål som er vanskelige å oppfylle.
 • Planleggingsevne: etter å ha etablert mål, må en plan være utarbeidet for å etterkomme den, nevnte plan må etablere trinnene som skal følges, samt tidspunktet for utførelsen, menneskene som må utføre den og ressursene som trengs.
 • Kjenn og dra nytte av styrkene, men vet samtidig hva svakhetene er, og prøv å forbedre dem.
 • Lederen lar sine følgere vokse, så han må ikke klamre seg til sin posisjon og aktivitet, han må alltid ha øynene oppover. Lær dine følgere, skap muligheter og deleger.
 • Karisma : det regnes som gaven av å bli likt og tiltrekke mennesker, det må være hyggelig i andres øyne. For å oppnå denne kvaliteten, kan du begynne med å vise interesse for andre mennesker, være oppriktig interessert, siden det finnes fortreffelighet i karismen. Denne kvaliteten kan sies å være det motsatte av egoisme. Når lederen fokuserer på å praktisere dyktighet, kommer karismen ut av seg selv.
 • Innovativt : Det er preget av å se etter bedre og nye måter å gjøre ting på, noe som virkelig er viktig i dag, siden verden er i konstant teknologisk utvikling .
 • Vær alltid informert: lederen må vite hvordan han kanaliserer informasjonen som er gitt til ham, for å tolke den på en intelligent måte og deretter bruke den på en moderat og kreativ måte samtidig.

For å være en utmerket leder, må du ta hensyn til disse ti lederegenskapene som er grunnleggende for å lykkes med denne rollen.

Ledelsesfraser

Det er en rekke historiske setninger skrevet og stemplet i lederbøker, blant hvilke følgende ledere skiller seg ut:

 • En leder er en forhandler av håp, av den franske lederen Napoleon Bonaparte .
 • Den gode lederen vet hva som er sant; en dårlig leder vet hva som selger best ( Confucius ).
 • Folk skal ikke føle seg forpliktet. De må kunne velge sin egen leder ( Albert Einstein ).
 • En god leder blir ikke sittende fast bak skrivebordet sitt ( Richard Branson ).
 • Bli hos en leder når han har rett, vær hos ham når han fortsatt har rett, men la ham være når han ikke lenger er ( Abraham Lincoln ).

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020