Marginalverktøy

Marginal utility er et konsept som styres høyt i det økonomiske feltet, det er definert som verdien som en økonomisk agent gir til en vare, for hvert tilleggsprodukt av det samme som produseres. Det kalles marginalt fordi når enhetene øker, jo mindre nytte gir det det, mens når antall tilgjengelige enheter er mindre, vil verktøyet være større.

Marginalverktøy

Det kan da sies at den marginale nytteverdien er den som samarbeider med bestemmelsen av prisen på produktene, dette skjer fordi når en vare er rikelig, generelt er prisene lave, men hvis en vare er knapp, vil prisen være høy. Et eksempel er tilfellet med bensin i Venezuela, der er bensin billig, mens i land som USA er bensin veldig dyr.

I henhold til loven om å redusere marginale avkastninger, skjer reduksjonen av den marginale enheten til en vare når forbruket av den varen øker . Denne loven kan påvises empirisk siden den er avledet av menneskelig tanke og dens handlingsform. For eksempel: hvis en person er tørst, når han drikker det første glasset vann, vil han føle seg veldig fornøyd, i dette tilfellet vil den marginale nytten av det glassvannet være høy. Det andre glasset vann gir nytteverdi, men ikke på samme måte som det første, dette indikerer at verktøyet vil være positivt, men lavere enn det for det første glasset vann, siden individet ikke vil være så tørstig som før det første glass.

Anbefalt

Ammoniaksyntese
2020
grunneier
2020
Tonina
2020