menighet

Et brorskap av trofaste individer med samme religiøse tradisjon kalles en menighet, generelt kristen vil dette avhenge av stedet eller landet der det er bekjent. Det skal bemerkes at dette ordet (menigheten) inneholder flere begreper siden det er tusenvis av religioner i verden som konseptualiserer det i henhold til deres kriterier.

menighet

For eksempel er menigheten i den katolske kirke kroppen eller samfunnet av sekulære prester, dedikert til utøvelse av kirkelige departementer; når det gjelder Curia i Roma, er noen av styrene med kardinaler, prelater og andre personer navngitt slik, selv om også et eksisterende og godkjent religiøst institutt (universalkirke) er navngitt. Når det gjelder protestantisme er menigheten den grunnleggende gruppen av troende, forent ikke bare av deres trosbekjennelse, men også ved en pakt eller en avtale som er opprettet mellom medlemmene i den. I menighetens kirker er en menighet en autonom kirke som fritt forenes med andre lignende for å danne en kristen kirkesamfunn eller forening av menigheter, som tillater deres koordinering og hjelp på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Når det gjelder Jehovas vitner, er menigheten den grunnleggende og primære enheten til de troende, og tilhører et bestemt territorium (generelt mindre), og består av mellom 30 og 70 medlemmer. Det refererer også til hele gruppen troende over hele verden.

Det er av stor betydning å fremheve at begrepet "menighet" er et generisk navn som har sitt opphav i det religiøse livets historie og hovedsakelig ble brukt som et synonym for " orden" og "brorskap" .

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020