Menneskelig natur

Fra et filosofisk synspunkt deler alle mennesker et sett av meget spesielle og konstituerende egenskaper, som omfatter måten å handle, tenke og føle på i den konteksten de opererer i. Det er mange teorier om hva menneskets natur betyr . Filosofer som Platon mente at menneskets essens var sammensatt av en udødelig sjel som kan skaffe seg kunnskap.

Menneskelig natur

I denne forstand mente Platon at sjelen var delt i tre deler: den delen som gleder personens ønsker og behov. Den delen av resonnementet og den delen som kontrollerer temperamentet. Som det kan observeres, oppfyller hver og en av disse delene av sjelen en bestemt ytelse, men det er den delen av logikk eller resonnement som skal dirigere mennesker.

Sannheten er at menneskets natur er en som viser essensen av mennesket, det vil si hvordan han tenker, oppfører seg, utvikler seg personlig, fysisk, kort sagt det instinktet som får mennesket til å ville gjøre ting.

Siden mennesket er født har han en reservert skjebne. I løpet av livet har mennesket dedikert seg til å forhøre seg og utforske verdenen han lever i, og alltid ønsket å lære og få ny kunnskap; Dette er grunnen til at han alltid prøver å forstå alt han leser, observerer og lytter til, og deretter fokuserer på letingen etter sannheten om alt som eksisterer.

Både følelser, drømmer og mål er kjennetegn på menneskets natur, selv om de er egenskaper som ikke kan berøres. Men når mennesket begynner å utvikle seg på det fysiske og mentale planet, utøver han gradvis noen sider ved seg selv, som mest sannsynlig var at han hadde det siden barndommen, men som ikke hadde kommet frem.

Mennesker strukturerer spontant livene sine, siden deres ønske er å komme foran, til å komme videre på mange forskjellige måter, for eksempel å studere, ha sin egen familie, skaffe menneskelige verdier, møte deres behov, gjennomføre sine mål, finne opp ting nye, bånd med naturen og følg religiøse prinsipper.

Anbefalt

Butterfly Effect
2020
subtraksjon
2020
utstilling
2020