meridian

Meridianen er den imaginære linjen som gjør det mulig å dele planeten i to halvdeler, denne linjen passerer gjennom polene (nordpolen og sørpolen). Denne inndelingen gjør det mulig å bestemme planen for hvert land eller region som utgjør planeten, som stadig endres på grunn av jordens rotasjonsbevegelse.

meridian

Grunnmeridianen kalt "Greenwich Meridian" som har som formål delingen av planeten i østlige og vestlige, den andre anerkjente meridianen er den som roterer vinkelrett på Greenwich Meridian, som er kjent som "Ekvator Meridian", som deler planeten inn på nord (øvre) side og sør (nedre) side.

På den annen side kan den defineres som en meridian ved middagstid, soltid refererer i utgangspunktet til tiden som går mens solen gjør en bevegelse over horisonten, ved middagstid passerer solen gjennom midten av meridianen når sin maksimal høyde på himmelen . På grunn av dette har navnet meridian blitt tatt av forskjellige medier, som for eksempel i den venezuelanske regionen er det en avis kalt meridian der nyheter om idretter som praktiseres landsdekkende, denne avisen ble opprettet i 1969 hvis grunnlegger Den ble oppkalt etter Carlos González, den har 40 års erfaring, derfor er den den eldste sportsavisen som sirkulerte i Venezuela, den hadde ingen konkurranse fra 1969 (datoen den ble opprettet) til 2004 da en ny sportsavis med navnet "Leader" som er et produkt av assosiasjonen mellom Cadena Capriles og den daglige Marca fra Spania .

Anbefalt

Glucosuria
2020
lidenskap
2020
nazismen
2020