modell

En modell er en prototype som fungerer som referanse og eksempel for alle de som designer og produserer produkter av samme art. Ordet kommer fra den italienske "Modello" . I følge det spanske kongelige akademi er en modell en representasjon som symboliserer perfeksjon i alle de naturlige aspektene den besitter og i måten samfunnet reagerer på. I hverdagen ser vi mange modeller som representerer forskjellige handlinger, det vanligste er å knytte begrepet til mennesker (både menn og kvinner) som parade ned en catwalk iført antrekk som designere lager for øyeblikket. Disse figurene representerer en idé om hva mote vil være i fremtiden eller nåværende prototyper av designeren sitt utvalg av arbeid .

modell

En modell viser unike egenskaper som fremhever en idé, denne ideen kan eller ikke følges av de som oppfatter den. En modell representerer oppfinnsomheten og arbeidet til en person eller naturen selv, og skaper en rekke egenskaper som blir etterlignet av andre. Økonomiske modeller er en av de vanligste når det gjelder imitasjon. En stat utvikler i seg selv en finansiell ordning der det offentlige statskassen er den sentrale nøkkelen, forretningsfortjeneste og inntekter samarbeider med fremgang og mange andre land liker ideen, så de tar i bruk den samme prosessen og derfor På denne måten bidrar de til en god forhandling og bilaterale avtaler som favoriserer begge økonomier.

Når vi refererer til normene som styrer samfunnet, står vi overfor et kompendium av etiske og moralske prinsipper som er rettet mot en gruppe mennesker som må følge en etablert modell for oppførsel og atferd . Retten til å opprette lover er å lage modellene som mennesker når de forholder seg til staten eller til hverandre må overholde.

Det samme gjelder i skoler, selskaper og institusjoner der personens karakter og deres personlighet ikke må overstige et etablert mønster, dette garanterer at forholdet fungerer ordentlig, som samtidig sikrer det ønskede resultatet. .

Anbefalt

Kjønnsorganer
2020
glykolyse
2020
Embargo
2020