monokulturer

De er store plantasjer med trær eller andre typer planter av en enkelt art, i denne prosessen brukes de samme metodene for alle plantasjer som befruktning, skadedyrbekjempelse og høy produksjon. De hyppigste plantasjene er: sukkerrør, korn, bomull og furutreet. Dette monokultursystemet kan nå maksimal landbruksproduksjon på kort tid og brukes vanligvis der det er mangelmenneskelig arbeidskraft.

monokulturer

annonsering

Dette systemet sies å være det typiske eksemplet på skalaøkonomien, og når lave priser for produktet som høstes . Monokultursystemer har også en rekke ulemper i økologiske felt og biologisk mangfold, siden de forårsaker erosjon av jordnæringsstoffer, eroderer det, erstatter naturskog, samt endrer den hydrologiske syklusen, reduserer produksjonen av Mat og forringelse av landskapet i turistområdene kan forårsake sykdommer siden det ikke er noe mangfold i avlingen, og på grunn av dette kan ikke dyrene som tidligere har bebodd det stedet fôre heller.

Det motsatte skjer med insekter siden de får mat fra disse monokulturstedene, noe som kan føre til spredning av et stort antall skadedyr. Monokulturer forårsaker tap av mangfold i naturlige systemer ved manipulering av mennesker i ødeleggelse av arter og ved forurensning .

Anbefalt

soldat
2020
Extensión
2020
Travesti
2020