moralsk

Moral forstås som hele konglomeratet av tro, egnethet, velbevandrede meninger og skikker i form av lover og regler som en person måtte ha. Fagets personlighet må minst ha en akseptabel etisk oppførsel, for å tilhøre en sosial gruppe oppnås dette gjennom de moralske verdiene oppnådd gjennom riktig utdanning.

moralsk

Moralen kompletteres med de forskjellige dyder som personen kan ha, deres skikker og levesett skaper oppføringsparametere, som er egnet for utvikling av riktig moral og verdier.

Det er vanlig blant mennesker å anføre moral som et synonym for etikk, men det er viktig å merke seg at til tross for at begge begrepene kommer fra en lignende etymologi, har begge forskjellige aspekter av avgang når de er berettiget. Etikk kan reises av en leder, av en institusjon som dikterer med orden hva et samfunn må gjøre, hva ved lov og gode skikker det er riktig å utøve, for å opprettholde en sivil orden.

På den annen side er moral også det settet med lover som skal forbli innenfor ordre om god skikk, men de er interne, de er karakteristiske for mennesket. Du kan bestemme individuelt om du vil ha moral eller ikke, om du vil overholde etiske standarder for å være i samsvar med samfunnet. Selv om det er sant, at etikk bruker moral som en strategi for god utvikling av samfunn, vil den ikke alltid være god og anvendbar for løsning av problemer, siden det er opp til alle å bestemme seg for om de skal eie den eller ikke.

Integriteten til en person er direkte relatert til moralen som han bruker daglig, hvis en person er integrert og korrekt, vil han ikke begå feil som bryter hans moral, han vil ikke kreve handlinger som setter spørsmålstegn ved hans etikk eller livskvalitet, siden de har forsterket karakterer moral som vil føre deg på rett vei.

Moralen er relativ, og den vil ikke være den samme i alle deler av kloden, moralen vil alltid være betinget i henhold til kulturen den manifesterer seg, kanskje i en del av verden anses det som moralsk å straffe noen alvorlig for et ran, men på den annen side vil det bli betraktet som et angrep på menneskerettighetene. Imidlertid utfører hver og en med sin moral handlinger i henhold til hva som er tillatt i hans kultur.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020