Mortandad

Dette er navnet gitt til de fenomenene som uventet avslutter livet til en stor gruppe individer . Disse situasjonene spenner fra epidemier og kataklysmer, til plager og kriger. En del av menneskehetens fremgang og dens forevigelse som arten som leder næringskjeden, skyldes det faktum at det takket være det faktum at det har vært i stand til å lære å kontrollere framgangen til epidemier, diplomatisk mediere for å avslutte krigskonflikter, i tillegg til å designe sofistikerte prediksjonsmodeller når en naturkatastrofe kan påvirke en viss region. Alt dette for å forhindre dødelighet; tapet av et verdifullt samfunn som kan bidra betydelig til utviklingen av planeten.

Mortandad

For tiden er det i fattige land og regioner (med få teknologiske fremskritt) mulig at hundrevis av mennesker dør på grunn av et klimatisk fenomen med tøffe forhold, som i Afrikas Horn, der en alvorlig tørke rammer landene i det territoriet som forårsaker fattigdom, underernæring og tusenvis av dødsfall. På samme måte kan væpnede konflikter slippes løs når som helst, noe som vil føre til en rask økning i dødsraten. Generelt sett tas det som den befolkningen som er mest utsatt for kvinnelig kjønn og barn, siden de har en tendens til å bli lettere påvirket av tragediene som kan oppstå.

Til slutt er det viktig å trekke frem at i henhold til det som kommer til uttrykk i RAEs Usual Dictionary, kan ordet dødelighet ikke brukes som et synonym for dødelighet, siden sistnevnte viser til dødsfall som skjedde i en viss tidsperiode.

Anbefalt

Moderne historie
2020
cyberspace
2020
Construcción
2020