nasjonalitet

Det er bare den juridiske koblingen et individ har til en stat . Denne koblingen gir opphav til visse rettigheter og plikter mellom de nevnte parter. Nasjonalitet brukes til å bestemme opprinnelsesstedet til en person, det tjener også til å identifisere opprinnelsesstedet til et skip, fly, bil, blant andre. En av disse ervervede rettigheter er beskyttelsen som staten må gi til en person i tilfelle et diplomatisk problem.

nasjonalitet

Koblingen til nasjonalitet er delvis regulert av grunnloven i de forskjellige landene, som er ansvarlige for å etablere grensene for det nasjonaliteten, alt uten å blande seg inn i etablerte internasjonale lover. Når det gjelder en utenlandsk person som ønsker å velge statsborgerskap i et spesifikt land, må de overholde de konstitusjonelle lovene i det landet og bestå testene som det etablerer. Land har all rett til å si om en person fortjener nasjonalitet eller ikke .

På den annen side kan et land anse en person for å være "statsløs", det vil si at den tar bort nasjonaliteten sin. Denne saken forekommer bare hvis regjeringen viser for IACHR at personen brøt lovene som allerede er opprettet i grunnloven for den tilsvarende nasjon . Dette uttrykket brukes også når en person ikke aksepterer en annen som medlem av landet. For eksempel fastsetter grunnloven for den bolivariske republikken Venezuela at nasjonalitet er en ugjenkallelig rettighet og at denne koblingen kan føres opp til tre generasjoner, det vil si at en er en venezuelansk til de siste dagene.

Anbefalt

Kontinuerlig evaluering
2020
magnitude
2020
Bioquímica
2020