natur

Ordet natur kommer fra det latinske "natura" som betyr naturlig. Naturen er alt som er skapt naturlig på planeten, det er relatert til forskjellige slags levende ting, som dyr, planter, mennesker. Klimaet og jordens geologi er også en del av naturen.

natur

På samme måte kan det nevnes at naturen også er relatert til universet, galaksene og alt som finnes i dem. Generelt tar ikke naturen hensyn til menneskeskapte kunstige elementer. Menneskenes inngripen i naturen har alvorlig påvirket det naturlige livet på planeten jorden, det er grunnen til og for hans forsvar, oppstår økologi, som er ansvarlig for å bevare miljøet gjennom formidling av meldinger økologisk der du blir invitert til å ta vare på naturen som er rundt oss, slik at levende vesener på denne måten ikke blir utsatt, og heller ikke for økosystemene som bebor planeten.

Når det nevnes menneskets natur, refererer vi til essensen eller karakteristikken til mennesker, uavhengig av om de er mannlige eller kvinnelige, og som er relatert til deres måte å tenke, føle og handle på. Det er også hyppig at han bruker ordet natur når det refererer til personligheten eller karakteren som et individ kan vise, for eksempel "Paulus 'natur skal være fredelig" .

Når naturen refererer til naturregler, skyldes det at det gis hentydninger til visse lover som er forskjellige fra den menneskelige viljen, for eksempel er døende en naturlov som mennesket ikke kan unngå.

Anbefalt

Ammoniaksyntese
2020
grunneier
2020
Tonina
2020