nedgang

Ordet forfall kommer fra latin, som betyr deklinering eller periode med ruin, som består av prefikset "de" som betyr "retning", "cadere" som betyr "å falle", "nt" betyr "agent" og suffikset " ia »som betyr« kvalitet ». Forfall forstås som nedgangen, nedstigningen eller begynnelsen på ruin ; det er undergangen til noe enten livlig eller livløs, fra full høyde til fullstendig kollaps eller depresjon er en prosess med slitasje som forholdene forverres gjennom. Det kan sies at det er en prosedyre med konstant skade og svekkelse.

nedgang

Forfall har flere betydninger, men de er sammenflettet med hverandre; for eksempel et annet begrep om dekadanse refererer til tap av styrke, soliditet og interesse for noe. Kort sagt er det når en enhet, element eller objekt mister verdi og betydning, enten på grunn av uforsiktighet eller på grunn av tidens gang, og refererer til både en materiell orden og en åndelig orden; ideen om dekadens gjelder eller kan brukes på mennesker eller også som tidligere nevnt på gjenstander, for eksempel er tilbakegangen til en mann vanligvis forbundet med hans forverring og fysiske slitasje eller tap av suksess.

I historie og kunst refererer dette ordet til en periode med historie som finner sted går tapt eller skjer. Og selv innen sosiologi brukes dekadens for å referere til et sammenbrudd i samfunnet, det er et stadium eller en syklus hvor en befolkning eller kultur opplever et gap som fører til at visse egenskaper opphører.

Anbefalt

objektivitet
2020
apnea
2020
barndom
2020