nøkkel

Stikkordet kommer fra det latinske "clavis" som tilsvarer en nøkkel. Settet eller gruppen av symboler eller tegn som brukes til å spre, gi ut og overføre en melding, enten det er hemmelig eller privat, kalles en nøkkel. Eller settet med tall eller bokstaver som lager et hemmelig ord som hjelper brukere å få tilgang til en ressurs som sådan. Et eksempel på dette er internett der vi kan finne mange steder der de ber om nøkkel, passord eller tilsvarende på engelsk passord for å få tilgang til en e-post eller annen tjeneste .

nøkkel

I musikk forstås nøkkelen som tegnet som er plassert i begynnelsen av staven, og dermed være i stand til å bestemme hvilken posisjon hver lapp inntar, og forholdet de har til personalet. For eksempel er en av de vanligste diskantklaven; funksjonen til en musikalsk nøkkel er å finne personen som spiller en viss melodi i en nøkkel, som notene som er i harmoni med hverandre brukes. I Venezuela og Cuba er en nøkkel et slaginstrument som består av to trepinner på omtrent 20 centimeter, som blir slått mot hverandre. Og i sistnevnte land kalles dette ordet også personen som spiller dette instrumentet .

I en annen sammenheng brukes begrepet for å referere til en person eller ting som er grunnleggende viktig eller avgjørende for å løse eller avklare noe. I den arkitektoniske sfæren tilskrives dette begrepet en stein som brukes til å lukke et hvelv eller en bue.

Anbefalt

Moderne historie
2020
cyberspace
2020
Construcción
2020