objekt

Et objekt forstås som ethvert livløst element eller kropp, som nesten alltid er liten eller middels stor. Med andre ord er et objekt en ting som kan oppfattes gjennom sansene våre, og som vi tenker, men det har ikke noe eget liv. Dette ordet kommer fra det latinske "obiectus", som består av prefikset "ob" som betyr over, eller over, pluss verbet "iacere" som betyr å kaste, eller kaste, og er roten til verbet "å kaste"; i gamle tider symboliserte ordet "obiectus" noe av liten verdi, som kunne kastes eller kastes uten å bekymre seg i det hele tatt.

objekt

Objekt, er også den saken, fag eller fiksering som en vitenskap er dedikert til . På den annen side er objektet det formålet eller planen som fører til en handling eller utførelse. I syntaks snakker vi om et direkte objekt eller direkte komplement, som verbets handling mottas direkte til; og / eller indirekte objekt eller indirekte komplement til den som mottar handlingen av verbet til det direkte komplementet.

I filosofi kalles det prisverdige som blir oppfattet eller kjent av mennesket et objekt, som omgir seg selv. Begrepet ble introdusert for å referere til innholdet i et intellektuelt eller perseptuelt faktum, så når vi snakker om et objektivt vesen, vises det til sjelenes innhold, og ikke til noe eksternt til det, som virkelig eksisterer. Descartes og Hobbes, moderne filosofer, forandret begrepet og tilpasset det til innholdet i den intellektuelle handlingen, men til den tingen eller elementet som er representert, som regnes som eksternt for sjelen.

Anbefalt

Vold på arbeidsplassen
2020
Frialdad Emocional
2020
Nobelpris
2020