offer

Offeret er personen som har fått konsekvensene av å skade seg, bli rammet, enten fysisk eller følelsesmessig, men dette begrepet, til tross for at det ofte brukes til å peke på mennesker, for eksempel når vi hevder at: María var et offer av mishandling av José eller Ángel offer for et ran, er det også aktuelt å bruke det når en gjenstand er skadet av en handling som går ut over sikkerheten.

offer

Ordet som kommer fra det latinske offeret refererer til det levende vesenet (person eller dyr) som er bestemt til ofring. Men med tiden har dette begrepet blitt mer mangfoldig og gitt en mer generell betydning, og det er da offeret vanligvis blir nevnt som personen som er skadet av et annet fag eller av en force majeure.

Alle mennesker som lider en forbrytelse er ofre for det faktum, selv om de har fått forskjellige typer skader. Offeret kan ha blitt ranet uten fysisk konsekvens (bare penger eller annen eiendom ble stjålet), slått eller skadet midt i ranet (knyttnevehud, stikksår, skuddskudd osv.) Eller kan ha dødd direkte som følge av jeg overgrep. I sistnevnte tilfelle er det snakk om et dødelig offer.

Dyr kan også være ofre for overgrep som følge av menneskelige overgrep, men naturkatastrofer inkluderer en veldig alvorlig årsak til skade, og det er grunnen til at mange ofre blir generert og skader mer enn levende vesener, økosystemet, forårsaker store skader som i visse tilfeller er uopprettelige.

Anbefalt

forbrenning
2020
swag
2020
fiendskap
2020