OMT

Verdens reiselivsorganisasjon, er et mellomstatlig organ som tar for seg turisme på alle nivåer og aspekter, ble opprettet 2. januar i året 1975 av transformasjonen som UIOOT gjennomgikk, International Union of Official Tourism Organisations som startet dens funksjoner som en ikke-statlig enhet i år 1925 i Haag, opprettet bare i sin tekniske karakter som fremmer turisme som en økonomisk, arbeidsmessig, sosial og kulturell fordel for nasjoner.

OMT

annonsering

UNWTO oppfordrer regjeringer til å ta på seg sin viktige og relevante rolle i turisme som går hånd i hånd med privat sektor, lokale myndigheter sammen med den ikke-statlige organisasjonen som hjelper disse landene rundt om i verden med å minimere de negative konsekvensene og å maksimere de positive fordelene med turisme for det lokale, nasjonale og internasjonale miljøet i samfunnene, og derved søke økonomisk vekst ved å bruke en ny form for sysselsetting, mens du fortsatt beskytter miljøet og det som ville være dens kulturarv i full fred og sikre velstand og fremfor alt respekt for universelle menneskerettigheter. Verdens reiselivsorganisasjon har en etisk kode for turisme som gjør at kanalisering av teknologioverføringer fungerer med internasjonalt samarbeid, og stimulerer til handlinger mellom offentlig og privat sektor. Verdens reiselivsorganisasjon har et vakkert budskap som sier "Turisme er rikdom for mennesket som person, for familien, for samfunnet, for landet og spesielt for hele verden"

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020