Omvendt proporsjonalitet

Omvendt proporsjonalitet er når to størrelser når den ene øker, den andre synker i samme andel, og når den første synker, øker den andre i den samme andelen. Proporsjonalitet er samsvar eller proporsjon (likhet av to grunner) for noen deler med helheten eller elementene knyttet til hverandre, eller mer formelt viser det seg å være forholdet mellom målbare størrelser.

Omvendt proporsjonalitet

Den omvendte proporsjonalitetskonstanten oppnås ved å multiplisere størrelsesorden med hverandre.

I tilfelle at de uavhengige og avhengige variablene er proporsjonale, det vil si når den uavhengige variabelen øker og den avhengige variabelen gjør det i samme grad, og når den avhengige variabelen avtar, gjør den uavhengige variabelen det i samme grad, på det tidspunktet. funksjonen som relaterer dem er av omvendt proporsjonalitet.

To størrelser er omvendt proporsjonale hvis de ved å multiplisere (eller dele) en av dem med et tall, den andre er delt (eller multiplisert) med det samme tallet.

For eksempel: Jo raskere bilen, jo mindre tid vil det ta å gå rundt kretsløpet. Se for deg at det tar 12 minutter å ta en krets på rundt 100 km / t. I dette tilfellet og å vite at det er et omvendt proporsjonalt forhold, kan vi si at hvis vi multipliserer hastigheten med 2 (200 km / t), vil tiden per runde bli delt med 2 (6 min).

Hvis du derimot kutter hastigheten din i to (100 km / t: 2 = 50 km / t) vil tiden per fanget være to ganger (12 min x 2 = 24 min)

Hvis bilen hadde sin siste omgang på 4 minutter, hva ville da ha skjedd med bilens hastighet i løpet av fanget?

(12 min: 4 min = 3) Siden tiden er blitt delt med 3, må hastigheten multipliseres med 3 (3 x 100 km / t = 300 km / t). Med andre ord, hastigheten som bilen tok sin siste runde var 300 km / t.

Med disse eksemplene kan vi se hvorfor navnet INVERSE for denne typen forholdsmessige forhold. Det som skjer med en av størrelsesordenene skjer på en INVERSE måte med den andre størrelsesorden, når den ene vokser, den andre reduserer og omvendt.

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020