Organisasjonskart

Et organisasjonskart er en grafisk representasjon der organisasjonen til en institusjon, et selskap eller en gruppe mennesker som har en oppgave, og at denne oppgaven blir overvåket og kontrollert av en overordnet, beskrives i en hierarkisk rekkefølge. I ledelsesmessige termer utgjør de forskjellige administrative nivåer eller avdelinger elementene i et organisasjonskart.

Organisasjonskart

Organisasjonskartene opererer basert på den hierarkiske rekkefølgen, som utgjør en plattform der en hovedsjef er den som mottar og autoriserer alt som blir administrert i forgreningene i et organisasjonskart, hvert nivå når det går ned representerer en lavere posisjon enn den forrige, De kan deles inn i hele sektorer eller avdelinger for å gjøre spesifikke oppdrag til en gruppe mennesker som jobber på det stedet. Representasjonen av et organisasjonskart er variert, det kan gjøres i form av et tre, grener kommer fra toppen der det er de andre feltene som står for toppen av det «treet», en annen form er i radiell form, fra kommandosenter oppstår fra strukturen og derifra de andre settene og avhengighetene. Scalar-strukturen indikerer med forskjellige innrykk i venstre marg de forskjellige hierarkiske nivåene ved å bruke linjer som indikerer disse marginene.

Det er essensielt i en organisasjon under det tidligere eksponerte temaet, utdyping av en grafisk struktur av denne typen, organisasjonskartene representerer klare og presise punkter med funksjonalitet, hierarki og respekt for hver person for sitt arbeid eller oppgave i institusjonen.

Anbefalt

ferdig
2020
Xenofilia
2020
meridian
2020