Panoptikon

Ordet Panopticon er en neologisme skapt av den engelske advokaten Jeremy Bentham (1748-1832). Det er en konstruksjon hvis design gjør det mulig å observere det fra hele den indre overflaten fra ett synspunkt.

Panoptikon

Opprettelsen av dette designet skyldes en britisk filosof som forestilte seg et fengsel der alle de innsatte kunne være under vigilantens synsfelt, uten at fangene skjønte om de fulgte med på ham.

Benthams originale panopticon installerer et tårn i sentrum av bygningen slik at vekteren kunne observere alt som skjedde i bygningen, som er et ringformet område, der det midt i konstruksjonen var en gårdsplass med et tårn i sentrum der ringen ble delt inn i små rom som ga innvendig og utvendig og i hver av dem var målene for grunnloven, som var et barn som lærte å skrive, en arbeider som arbeidet, en fange soning for sin skyld og en gal mann som oppdaterer sine dårligheter osv.

Den franske fysiologen Michel Foucault, utvidet fra fengsler til andre fasiliteter, som skoler eller industrier, og ble en kontrollteknikk under hensyntagen til den panoptiske utformingen der de fant en sirkulær konstruksjon med en gårdsplass, vakttårnet og i senteret av ringen, som også ble delt inn i celler med avkjørsler til utsiden og innsiden, slik at vaktmannen kan observere forskjellige typer variasjoner.

Anbefalt

Coulombs lov
2020
innvandring
2020
Turbina
2020