Parallelle linjer

Parallelle linjer er linjene som holder en viss avstand fra hverandre, og til tross for at de utvider banen til uendelig, møtes eller berører de aldri på noe punkt; det vil si at parallelle linjer forstås som de som er i samme plan, ikke har noe felles punkt og viser den samme skråningen, det vil si at de ikke må berøre eller krysse hverandre, ikke engang deres utvidelser krysser hverandre, et tydelig eksempel på dette er togsporene . For å gjøre det klart, må vi gi et kort begrep om hva en linje er; og dette er en påfølgende serie punkter, som alle er lokalisert i samme retning, preget av å være kontinuerlig og uendelig, det vil si at den ikke har noen begynnelse eller slutt.

Parallelle linjer

Blant egenskapene til en parallell linje er: symmetrisk, hvis en linje er parallell med en annen, vil den være parallell med den første; reflekterende, hver linje er parallell med seg selv; følgelig, alle de parallelle linjene har samme retning; følge av den transitive p, vil to linjer parallelt med en tredje være parallelle med hverandre; og transitive, hvis en linje er parallell med en annen og samtidig til en tredje, vil den første være parallell med den tredje linjen.

Et motsatt tilfelle av parallellismen er vinkelretthetsforholdet mellom to linjer, der på et visst punkt deler resterende vinkler, noe som resulterer i fire vinkler på 90 ° hver; Som et eksempel kan vi forestille oss krysset mellom to gater der du tydelig kan se de fire rette vinklene som er dannet i hvert hjørne.

Anbefalt

Zanahoria
2020
topografi
2020
Emigrante
2020