partnerskap

I utgangspunktet er assosiasjon prosessen der det blir funnet et forhold mellom to objekter, enten det skyldes en likhet de presenterer, for eksempel av samme opprinnelse, de samme fysiske eller mentale egenskapene, samt tilhørighet til samme sted.

partnerskap

Begrepet kommer fra ordet "knytte" og suffikset, være handling og effekt av å knytte seg til. Uttrykket fri assosiasjon er på sin side en psykoanalyseteknikk skapt av Sigmund Freud, for inngående kunnskap om et individs underbevissthet, for å diktere hva deres psykologiske situasjon ville være, i tillegg til å analysere og nærme seg hva som ville være den sanne personens personlighet .

I mellomtiden i Law har foreningen fire varianter: fri forening, en menneskerett som lar en person opprette forskjellige organisasjoner eller samfunn, uten noen begrensning av loven (unntatt hvis bevegelsen bryter med den); foreningen er definert som ethvert sett dannet av juridiske personer, som forfølger det samme målet eller slutten; frivillig forening oppstår når en gruppe mennesker forener, som en del av sin privatlov, av egen fri vilje; Endelig er politisk forening den situasjonen der to nasjoner samarbeider med hverandre eller forenes for å oppnå forskjellige mål. Det er også tilknytning av ideer og atferd .

I økonomi er det foreningen mellom to eller flere individer som kunsten å handle av økonomisk art . I botanikk brukes begrepet for å betegne de forskjellige artene som er navngitt med en variasjon av navnene på en annen dominerende art som er til stede i deres genetiske struktur .

Anbefalt

blære
2020
sammenheng
2020
Cepa
2020