Pater Familia

Pater de familia var i det gamle Roma den personen eller personen som hadde makt og juridisk domene til hjemmet og for hvert av medlemmene som utgjorde det . Denne personen, fordypet i et patriarkalsamfunn som var veldig typisk for antikken, var den som arbeidet med å opprettholde hjemmet sitt og forsvare det mot det som var nødvendig, det vil si at han var den grunnleggende brikken som hver familie ble opprettholdt på. Det var han som hadde ansvaret for å styre det på den mest hensiktsmessige måten i samsvar med interessene hans, men ikke bare for familieenheten selv, men for kjønnene de tilhørte og som var knyttet til hellige bånd .

Pater Familia

Familien far var figuren med den høyeste autoritet i familien på grunn av den tildelte makten kalt "patria potestas", som betyr foreldrenes autoritet, makt som viser at denne karakteren er loven i familien og at hver og en av medlemmene skylder ham hyllest og lydighet mot beslutningene hans. foreldrenes autoritet, i tillegg til å være et lovlig faktum, ble ansett som hellig av romerne siden det, som alt i Antikkens Roma, var en del av tradisjonen.

Og delvis var det takket være dette at pater de familia hadde den lovlige makten over alle familiemedlemmer, i tillegg til kraften som var hans eneste økonomiske tilhenger og representanter overfor de forskjellige politiske enhetene i Roma . Men den viktige loven om XII-tablettene tilskrev også pater kraften til liv eller død eller "vitae necisque potestas", over hans barn, kone og slaver som var under hans makt.

Anbefalt

sunt
2020
Pirámide Ecológica
2020
Vecindad
2020