Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi er en gren av psykologi som er ansvarlig for å studere måtene menneskelig læring gjennomføres på, særlig i sammenheng med utdanningssentre. Pedagogisk psykologi analyserer måtene vi lærer og underviser på, og vi prøver å øke effektiviteten til forskjellige pedagogiske intervensjoner for å forbedre prosessen. Den prøver også å anvende prinsippene og helsen til sosialpsykologi på utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

Pedagogisk psykologi

Det skal bemerkes at pedagogisk psykologi gir løsninger for utvikling av læreplaner, pedagogisk ledelse, pedagogiske modeller og kognitiv vitenskap generelt.

For å forstå de viktigste kjennetegnene ved læring i barndom, ungdom, voksen alder og alderdom, utvikler pedagogiske psykologer og anvender forskjellige teorier om menneskelig utvikling, som generelt regnes som modenhetsstadier.

Videre, som i klinisk psykologi, kan pedagogisk psykologi ikke bare ha formålet med behandlingen når et problem er blitt identifisert, men også forebygging. På grunn av de nevnte gjennomføres konstante forskningsstudier. En undersøkelse fokuserte på konsolidering av metodologier som blir en grunnleggende pilar for assimilering av ny kunnskap.

I skolemiljøet studerer og undersøker pedagogisk psykologi de beste metodene og studieplanene som gjør det mulig å forbedre utdanningsmodellen og styringen av sentrene.

Ettersom målet deres er å bedre forstå elementene og egenskapene som påvirker læring i barndom, ungdom, voksen alder og alderdom, er pedagogiske psykologer ansvarlige for å utvikle og implementere forskjellige teorier om menneskelig utvikling som hjelper til med å forstå forskjellige prosesser og kontekster der læring finner sted.

En av referansene i pedagogisk psykologi er Jean Piaget, som grunnla Theory of Learning. Denne teorien strukturerer de forskjellige stadiene av barns kunnskap fra synspunkt om deres utvikling for å integrere logisk tenking. Og det skal bemerkes at utdanning også er basert direkte på filosofi, mens læring og kunnskap forbedrer mennesket. Faktisk er Filosofien om utdanning en gren som nøyaktig studerer tankene til de forfatterne som gjennomførte teorier om læring. En av de viktigste filosofene i denne sammenhengen er Jean Jacques Rousseau.

Det skal bemerkes at det er et betydelig antall problemer relatert til læringsprosessen, som dysleksi, oppmerksomhetsproblemer, sosial integrasjon, psykisk utviklingshemning, døvhet, epilepsi, blindhet, blant andre, der selvfølgelig utdanningspsykologen skal gripe inn . å kunne veilede foreldre og lærere om det beste kurset å følge.

Anbefalt

oppløsning
2020
Ecuación de Movimiento
2020
adopsjon
2020