perquisite

Ordboken til det spanske kongelige akademi definerer ordet obvention som verktøyet, fast eller midlertidig, bortsett fra lønnen som en person nyter, takket være en viss aktivitet. Dette ordet, obvention, stammer fra det latinske "obventĭo" . En innvending er en bonus eller godtgjørelse, som kan være permanent eller sporadisk gitt til en person eller fag, i tillegg til deres faste eller stabile lønn, på grunn av deres gode arbeid og gode resultater i ledelsen når de leverer sine tjenester til en enhet eller organisasjon.

perquisite

Ordet obvention brukes også til å referere til den kirkelige skatten eller hyllesten, det er en hyllest som er opprettet for de skattebetalere som ønsker å støtte kirken økonomisk . Dernest er det viktig å fremheve at det i Europa er en enkel adskillelse mellom kirke og stat på grunn av finansieringen av den religiøse organisasjonen.De er i en lang debatt som ikke ser ut til å ende, og hvert år intensiveres når tiden kommer til å gjennomføre nevnte motstand. .

På dette kontinentet er det to former for finansiering av religiøse tilståelser, den direkte, som sier at det er staten eller regjeringen selv, som støtter de forskjellige religionene gjennom en budsjett-tjeneste, hovedsakelig de med den lengste tradisjonen og sosiale røtter. Som tilfellet er for mange i de østlige landene, blant dem Belgia, Hellas og Luxembourg. Dette systemet inkluderer også skattefordelingen, som skjer i tilfelle Spania og den katolske kirken. Og til slutt, indirekte finansiering, at de vanligste systemene for denne finansieringen er skattefordeler og unntak.

Anbefalt

penger
2020
objekt
2020
kosmologi
2020